Kompleksowe świadczenie usług utrzymania czystości, w tym wykonywanie usług pomocniczych oraz usług transportu wewnętrznego w obiektach Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi