Sekretariat Dyrekcji

SEKRETARIAT

Adres: ul. Szpitalna 40, 41-250 Czeladź

e-mail: sekretariat.czeladz@pzzoz.bedzin.pl

REGON: 278209300                 NIP: 625-22-47-223