Informacje

Pacjent kierowany przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego

do Poradni Specjalistycznej powinien posiadać:

  • skierowanie,
  • informacje o dotychczasowym leczeniu wraz z wykazem stosowanych leków,
  • badania diagnostyczne (radiologiczne i laboratoryjne) potwierdzające rozpoznanie choroby.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2008.81.484 z późn. zm.).


Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną polegającej na uruchomieniu i stosowaniu aparatów RTG na zdrowie ludzi i na środowisko