Centrum Zdrowia Psychicznego

Adres:

Punkt Zgłoszeniowo – Koordynacyjny
Czeladź, ul. Szpitalna 40
Segment D

Tel. (32) 731 23 80 oraz (32) 731 23 81
e-mail: pzk-czeladz@pzzoz.bedzin.pl

Punkt Zgłoszeniowo – Koordynacyjny
Będzin, ul. Małachowskiego 12
główny budynek szpitala, Parter

Tel. (32) 267 30 11÷15 wew. 515 oraz 516
e-mail: pzk-bedzin@pzzoz.bedzin.pl

Kierownik CZP

dr n. med. Agata Karnowska - Specjalista Psychiatrii

Koordynator CZP

Aneta Tajer

W Centrum Zdrowia Psychicznego pacjenci otrzymają dostęp do opieki skoordynowanej, co wiąże się z udzieleniem szybszej pomocy bez konieczności długiego oczekiwania na wizytę u specjalisty.

Zakres pomocy jest omawiany już podczas pierwszej wizyty. Do tej pory pacjenci mieli do dyspozycji poradnie i oddziały psychiatryczne – dzienny i całodobowy. I to pozostaje bez zmian. Niemniej jednak od 1 kwietnia 2024 roku w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego, każdy mieszkaniec Powiatu Będzińskiego może udać się po pomoc do Punktów Zgłoszeniowo-Koordynacyjnych w:

  • Szpital Czeladź, ul. Szpitalna 40 – Segment „D”

Tel. (32) 731 23 80 oraz (32) 731 23 81
e-mail: pzk-czeladz@pzzoz.bedzin.pl

  • Szpital Będzin, ul. Małachowskiego 12 – Główny budynek szpitala

Tel. (32) 267 30 11÷15 wew. 515 oraz 516
e-mail: pzk-bedzin@pzzoz.bedzin.pl

Są one czynne od poniedziałku do piątku od 8.00 do 18.00. W celu uzyskania porady można zgłosić się osobiście, dzwonić lub kontaktować się drogą mailową.

Do wizyty w Punkcie nie jest potrzebne skierowanie. Warto jednak zabrać ze sobą dokument tożsamości, aby można było wypełnić formularz zgłoszeniowy, na podstawie którego Pacjent zostaje zakwalifikowany do jednej z form opieki. Punkt prowadzony jest przez wykwalifikowany w interwencji kryzysowej personel medyczny.

W ramach Centrum Zdrowia Psychicznego pomoc będzie udzielana również w miejscu zamieszkania (przebywania) chorego. W terenie pracować będą Zespoły Lecznictwa Środowiskowego w sytuacji, kiedy osobiste zgłoszenie się do poradni lub szpitala nie będzie możliwe. Przewidziane są wizyty domowe psychologów, lekarzy czy terapeutów środowiskowych. ZLŚ zapewni także ciągłość opieki nad pacjentami po leczeniu szpitalnym, obejmując opiekę pacjenta wraz z jego bliskimi i czuwając nad powrotem do zdrowia.

W skład CZP wchodzą też Poradnie Zdrowia Psychicznego w:

  • Szpital Czeladź, ul. Szpitalna 40 – Segment „D”
  • Szpital Będzin, ul. Małachowskiego 12 – Główny budynek szpitala