Projekty Unijne

Poprawa efektywności energetycznej poprzez
budowę instalacji fotowoltaicznej w Powiatowym Zespole
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi

 

Termomodernizacja budynku głównego szpitala w Czeladzi
(segment A, segment B, segment C) w Powiatowym Zespole
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie

Łączna wartość dofinansowania wynosi 5 814 623,20 zł,
w tym dofinansowanie z EFRR w kwocie 5 202 557,60 zł

 

Internetowa Platforma Usług Publicznych „e-Szpital” realizowana poprzez modernizację infrastruktury technicznej i informatycznej w Powiatowym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie.