Przychodnia Specjalistyczna

Świadczymy bezpłatne usługi dla osób ubezpieczonych w zakresie kontraktu z NFZ w następujących poradniach:

 • chirurgicznej,
 • urologicznej,
 • hematologicznej,
 • gastroenterologicznej,
 • proktologicznej
 • endokrynologicznej,
 • alergologicznej dla dzieci,
 • położniczo – ginekologicznej,
 • kardiologicznej,
 • chorób sutka,
 • leczenia bólu,
 • rehabilitacyjnej,

Usługi diagnostyczne jamy brzusznej, układu moczowego oraz tarczycy świadczone są w gabinecie USG wyposażonym w nowoczesną aparaturę medyczną. Ponadto w strukturach wyodrębnione zostały następujące pracownie:

 • spirometryczna
 • ekg

Pacjent kierowany przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego do Poradni Specjalistycznej powinien posiadać:

 • skierowanie,
 • informacje o dotychczasowym leczeniu wraz z wykazem stosowanych leków,
 • badania diagnostyczne (radiologiczne i laboratoryjne) potwierdzające rozpoznanie choroby.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2008.81.484 z późn. zm.).