Administracja

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH iod@pzzoz.bedzin.pl
tel. 32 731 22 16
PEŁNOMOCNIK DYREKTORA DS. ADMINISTRACJI DANYMI Kierownik:
Marcin Machura
m.machura@pzzoz.bedzin.pl
tel. 32 731 22 40
ARCHIWUM
PEŁNOMOCNIK DYREKTORA
DS. SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
Martyna
Underowicz
tel. 32 731 22 16
GŁÓWNY KSIĘGOWY Magdalena Ogorzałek
m.ogorzalek@pzzoz.bedzin.pl
tel. 32 731 22 25
DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY Kierownik:
Gabriela Tadajska
tel. 32 731 22 25
g.tadajska@pzzoz.bedzin.pl
Kasa tel. 32 731 22 23
DZIAŁ ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI

Kierownik:
Anna Gądek
tel. 32 731 22 20
a.gadek@pzzoz.bedzin.pl
Z-ca Kierownika:
Anna Machura
tel. 32 731 22 20
a.machura@pzzoz.bedzin.pl
kadry@pzzoz.bedzin.pl 
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I UMÓW

Kierownik:
Małgorzata Warszawska
tel. 32 731 22 19
przetargi@pzzoz.bedzin.pl
Z-ca Kierownika:
Agnieszka Barska-Śladowska
tel. 32 731 22 19
przetargi@pzzoz.bedzin.pl
DZIAŁ INFORMATYKI, KONTRAKTOWANIA, WERYFIKACJI ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH
I STATYSTYKI MEDYCZNEJ
Kierownik:
Paweł Wiśniewski
tel. 32 731 22 30
p.wisniewski@pzzoz.bedzin.pl
Weryfikacja Świadczeń Medycznych   tel. 32 731 22 30
rozliczenia@pzzoz.bedzin.pl
Informatyka  

tel. 32 731 22 27
tel. 32 731 22 28
it@pzzoz.bedzin.pl

Kontraktowanie   tel. 32 731 22 31
kontraktowanie@pzzoz.bedzin.pl
Statystyka   Czeladź tel. 32 731 22 31
statystyka@pzzoz.bedzin.pl
DZIAŁ KONTROLINGU I ANALIZ EKONOMICZNYCH
Kierownik:
Krystian Czaj
tel. 32 731 22 25
k.czaj@pzzoz.bedzin.pl
DZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY Kierownik:
Marta Kurzacz
tel. 32 731 22 41
organizacyjny@pzzoz.bedzin.pl
ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH Małgorzata Wiśniewska tel. 32 731 22 17
m.wisniewska@pzzoz.bedzin.pl
Maciej Maciąga tel. 32 731 22 18
m.maciaga@pzzoz.bedzin.pl
SEKCJA BHP Paweł Ruchaj tel. 32 731 22 16
p.ruchaj@pzzoz.bedzin.pl
INSPEKTOR DS. OBRONNYCH Gabriela Rybicka g.rybicka@pzzoz.bedzin.pl
INSPEKTOR DS. OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Damian Bacior tel. 32 731 22 16
d.bacior@pzzoz.bedzin.pl
DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY

Kierownik:
Magdalena Świerczyna
tel. 32 731 22 32
m.swierczyna@pzzoz.bedzin.pl
administracja@pzzoz.bedzin.pl
Z-ca Kierownika:
Ewa Dziuk

e.dziuk@pzzoz.bedzin.pl
administracja@pzzoz.bedzin.pl

Zaopatrzenie   tel. 32 731 22 32
administracja@pzzoz.bedzin.pl
Sprawy Techniczne tel. 32 731 22 33
Aparatura Medyczna tel. 32 731 22 34
aparatura@pzzoz.bedzin.pl
SEKCJA INWESTYCJI  Kierownik:
Katarzyna Grychowska
k.grychowska@pzzoz.bedzin.pl
ZESPÓŁ KONTROLI ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH   tel. 32 731 22 42