Apteka Szpitalna

Według najnowszych standardów w farmacji szpitalnej, apteka to nie tylko miejsce wydawania leków dla pacjentów. Rolą farmaceuty jest także kontrola apteczek oddziałowych, czynny udział w badaniach oraz w racjonalizacji farmakoterapii. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom, wprowadzanym właśnie zarówno w placówce w Będzinie jak i w Czeladzi, farmaceuci, lekarze i pielęgniarki działają wspólnie na rzecz dostosowania terapii do indywidualnych potrzeb chorego.

Apteka Szpitalna realizuje następujące zadania:

  • zabezpiecza w produkty lecznicze, wyroby medyczne i materiały opatrunkowe wszystkie jednostki organizacyjne szpitala powiatowego o zróżnicowanym, wieloprofilowym charakterze lecznictwa.
  • udziela informacji o lekach i wyrobach medycznych.
  • nadzoruje wykonanie decyzji dotyczących wstrzymania lub wycofania z obrotu produktów leczniczych.
  • czuwa nad prawidłowością i ciągłością dostaw leków, sprzętu medycznego i środków do dezynfekcji, aby w oddziałach Szpitala i poradniach mogły być udzielane pacjentom świadczenia medyczne najwyższej jakości