Rzecznik Praw Pacjenta Psychiatrycznego

Dominik Miedziak
Przyjmuje w czwartki w godz. od 730 do 1530
w Powiatowym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej
ul. Szpitalna 40, 41-250 Czeladź
(Główny budynek Szpitala, Segment „B”, Izba Przyjęć, parter, pokój nr 14)

Kontakt z Rzecznikiem:
Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi
Adres do korespondencji: 41-250 Czeladź, ul. Szpitalna 40
Tel: 32 763 76 38 lub wew. 340
e-mail: d.miedziak@rpp.gov.pl
Z pomocy Rzecznika mogą korzystać Pacjenci tut. Szpitala oraz osoby działające w interesie Pacjenta (rodzina, przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub faktyczny)


Rzecznik Praw Pacjenta
Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa
kancelaria@rpp.gov.pl

Telefoniczna Informacja Pacjenta: 800 190 590
Czynna w godz. 8.00-18.00 od poniedziałku do piątku

www.rpp.gov.pl