Rzecznik Praw Pacjenta Psychiatrycznego

Grzegorz Pendrasik

Kontakt z Rzecznikiem:
Tel: 664-089-561
e-mail: g.pendrasik@rpp.gov.pl
Z pomocy Rzecznika mogą korzystać Pacjenci tut. Szpitala oraz osoby działające w interesie Pacjenta (rodzina, przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub faktyczny)Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Płocka 11/13,
01-231 Warszawa

Departament ds. Zdrowia Psychicznego
kancelaria@rpp.gov.pl

Telefoniczna Informacja Pacjenta: 800 190 590
Czynna w godz. 8.00-18.00 od poniedziałku do piątku

www.rpp.gov.pl