Historia Szpitala w Czeladzi

Fundatorem szpitala wbrew powszechnemu mniemaniu nie było Towarzystwo „Saturn” a Książe Hugo zu Hohenlohe-Oehringen, niemiecki przemysłowiec, który nabywszy majątek w Czeladzi sporo w niego inwestował. Dotychczasowe inwestycje, takie jak ambulatorium z podręcznym szpitalikiem i barak choleryczny, okazały się niewystarczające i zmusiły właściciela do budowy nowoczesnego szpitala. Według kroniki parafii czeladzkiej budowę szpitala rozpoczęto w roku 1896. Uroczystego otwarcia dokonano 6 kwietnia 1899 roku. Powstały w tym okresie budynek to obecna siedziba dwóch oddziałów psychiatrycznych przy ulicy Szpitalnej 5. Szpital liczył 30 łóżek, składał się z 7 sal przeznaczonych dla chorych, których objętość wynosiła 863,44 m3. :

Szpital świadczył następujące usługi:

hospitalizacje w oddziałach:

  • wewnętrznym, chirurgicznym oraz zakaźnym
  • (liczba wykonanych osobodni – 2 828)

porady ambulatoryjne:

  • wewnętrzne – 14589
  • chirurgiczne – 7 892
  • akuszeryjne – 1 950

Zatrudniony personel składał się z 2 lekarzy, w tym stanowisko lekarza naczelnego zajmował dr Zbigniew Paderewski, 2 felczerów, 1 akuszerki, 1 intendentki, 2 posługaczy, 1 posługaczki, 1 praczki i 1 kucharki. W połowie kwietnia 1902 przyjęto 3 siostry miłosierdzia, a 25 maja 1904 dołączyła jeszcze jedna. Siostry przejęły obowiązki: intendentki, opieki nad apteką i nadzoru nad personelem niższym. W dniu 1 kwietnia 1899 książę Hohenhole sprzedał częściowo swój majątek, w tym szpital, Consortium „Saturn”, które to po dokonaniu tej transakcji utworzyło spółkę akcyjną „Towarzystwo Górniczo-Przemysłowe Saturn”. W latach 1901-1905 ruch chorych w szpitalu i ambulatorium przedstawiał się następująco:

Rok Liczba
leczonych
Dni
szpitalnych
Leczonych
ambulatoryjnie
Liczba
zgonów
Ilość porad
ambulatoryjnych
1901/02 394 7086 6179 16 26258
1902/03 390 6850 5560 10 22652
1903/04 390 2685 6874 10 30435
1904/05 426 9935 7546 23 28140