Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych

Do zadań Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych należy:

  1. opracowywanie i aktualizacja systemu zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych;
  1. prowadzenie kontroli wewnętrznej w zakresie zapobiegania szerzenia się zakażeń i chorób zakaźnych;
  1. przedstawianie wyników i wniosków z kontroli, o których mowa w ust. 2, Dyrektorowi PZZOZ oraz Komitetowi Zakażeń Szpitalnych;
  1. prowadzenie szkoleń personelu oraz pacjentów i ich rodzin z zakresu zakażeń szpitalnych,
  1. konsultowanie osób podejrzanych o zakażenie lub chorobę zakaźną oraz tych, u których rozpoznano zakażenie lub chorobę zakaźną.