Diagnostyka Medyczna

Zapewniamy miłą i fachową obsługę oraz sprzęt wysokiej klasy.

Dział Diagnostyki Medycznej dysponuje wysokiej jakości zapleczem diagnostyczno – zabiegowym. Usługi medyczne z zakresu diagnostyki medycznej świadczone są w pracowniach diagnostycznych dla:

  • pacjentów naszego zakładu,
  • pacjentów innych zakładów zgodnie z zawartą umową na wykonywanie badań,

Badania diagnostyczne: Test wysiłkowy, Holter EKG i RR, Spirometria, Endoskopia, Echokardiografia (UKG), Perymetria, EEG, EMG, Doppler ustalane są w punkcie informacyjnym – nr telefonu (32) 265-16-44 wew. 341.  Badanie USG (32) 265-16-44 wew. 218.

Oprócz usług świadczonych przez szpital w swoich pracowniach diagnostycznych na terenie placówki znajduje się firma medyczna Helimed Diagnostic Imaging Sp. z o.o. Sp. k., dysponująca Pracownią Tomografii Komputerowej, gdzie możliwe jest wykonanie badań TK.