Termomodernizacja budynku głównego szpitala w Czeladzi (segment A, segment B, segment C)

Łączna wartość dofinansowania wynosi 5 814 623,20 zł,
w tym dofinansowanie z EFRR w kwocie 5 202 557,60 zł