Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy jest zakładem stacjonarnym, w którym prowadzi się opiekę całodobową, obejmującą świadczenia o charakterze pielęgnacyjnym, opiekuńczym i rehabilitacyjnym z uwzględnieniem kontynuacji leczenia farmakologicznego i dietetycznego dla pacjentów niewymagających leczenia szpitalnego. Ponadto pacjenci objęci są opieką psychologa, logopedy oraz terapeuty zajęciowego. Wykwalifikowany personel medyczny prowadzi edukację zdrowotną pacjentów i członków ich rodzin w zakresie opieki i pielęgnacji.

W ramach pobytu zapewniamy:

 • całodobową specjalistyczną opiekę pielęgniarską,
 • nadzór lekarski,
 • kontynuację leczenia farmakologicznego,
 • 4 posiłki dziennie,
 • indywidualne zajęcia rehabilitacyjne,
 • korzystanie z sali gimnastycznej,
 • terapię zajęciową.
 • opiekę psychologa,
 • opiekę duszpasterską.

Do dyspozycji pacjentów są sale jednoosobowe z węzłem sanitarnym i wieloosobowe, sale z telewizorami, toalety przystosowane do osób niepełnosprawnych, łazienka z wózek – wanną i fotelami do kąpieli pacjentów leżących i siedzących, pokój dzienny, sala terapii zajęciowej wraz z dużym telewizorem, sala rehabilitacji ruchowej.

Zakład Pielegnacyjno – Opiekuńczy posiada sprzęt medyczny pochodzący z darów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w postaci wielofunkcyjnych łóżek wraz ze stolikami przyłóżkowymi, rotorów, aparatu do przemieszczania pacjentów, wielofunkcyjnych aparatów do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, pomp infuzyjnych, skanera naczyń krwionośnych, elektrokardiografu,  foteli kąpielowych,  materacy zmiennociśnieniowych najnowszych  generacji.

Do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego nie może być przyjęty pacjent z chorobą psychiczną i w terminalnej fazie choroby nowotworowej. Osoba przebywająca w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania. Opłata ta nie może być wyższa niż 70% miesięcznego dochodu w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie skierowania
 2. Skierowanie do ZPO
 3. Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie
 4. Karta oceny świadczeniobiorcy wg skali Barthel
 5. Wniosek o przyjęcie do ZPO w Będzinie
 6. Wykaz leków przyjmowanych przez pacjenta i dane dotyczące Poradni Lekarza Rodzinnego
 7. Dwie kserokopie i oryginał (do wglądu) aktualnej decyzji ZUS o wysokości emerytury/renty (decyzja o waloryzacji)
 8. Kserokopie kart informacyjnych z wcześniejszych pobytów szpitalnych pacjenta; w przypadku braku – wyniki ostatnich badań laboratoryjnych – morfologia, poziom glukozy, poziom elektrolitów, kreatyniny, rtg płuc (z ostatnich 3 mies.)
 9. Kserokopia dowodu osobistego pacjenta

Dokumenty o przyjęcie podpisuje pacjent lub opiekun/pełnomocnik ustanowiony notarialnie. W przypadku kiedy osoba kierowana do zakładu jest nieświadoma w podejmowaniu swoich decyzji lekarz na wnioskach (3 miejsca) powinien poświadczyć brak możliwości złożenia podpisu przez pacjenta swoją pieczątką i podpisem.

Dokumenty należy składać u Kierownika Zakładu w dni powszednie od godz. 8.00 d0 14.00.