e-szpital

Rejestracja elektroniczna PZZOZ

 

Regulamin „e-Szpital”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013