Kontrast: Kontrast domyślny Kontrast czarno-biały Kontrast czarno-żółty Kontrast żółto-czarny
Czcionka: Ustawienie domyślnego rozmiaru czcionki Ustawienie powiększonego rozmiaru czcionki Ustawienie największego rozmiaru czcionki
  • :
  • :

POWIATOWY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
NOWOCZESNY SZPITAL DLA TWOJEJ WYGODY.

Internetowa Platforma
Usług Publicznych "e-szpital"


Rejestracja elektroniczna PZZOZ.

E-rejestracja E-rejestracja

 Regulamin "e-Szpital"

Wniosek o uzyskanie dostępu do "e-Szpital"

Wniosek opiekuna prawnego o uzyskanie dostępu do "e-Szpital"

Wniosek pacjenta o uzyskanie dostępu dla kontrahenta do "e-Szpital"

 

 

Instrukcja postępowania w przypadku występowania komunikatów ostrzegających
o zagrożeniu podczas próby otwarcia portalu "e-Szpital".

 

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013