Oddział Rehabilitacji

Adres:

Będzin, ul. Małachowskiego 12
główny budynek szpitala, V piętro

Kierownik oddziału

lek. Jacek Gocyła
Specjalista rehabilitacji medycznej

Pielęgniarka oddziałowa

Bożena Dziewięcka
Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego

Sekretariat

(32) 267 30 11÷15 wew. 560

Lekarze

(32) 267 30 11÷15 wew. 563

Pielęgniarki

(32) 267 30 11÷15 wew. 564

Oddział  o profilu rehabilitacji ogólnoustrojowej dysponuje 28 łóżkami. Pacjenci przebywają w salach jedno-, dwu- lub kilkuosobowych.

Świadczenia rehabilitacyjne kierowane są w szczególności do osób:

  • z chorobami narządu ruchu (następstwa operacji ortopedycznych, zespoły bólowe kręgosłupa, zmiany zwyrodnieniowe stawów, choroby reumatologiczne),
  • po amputacjach kończyn (miażdżyca, cukrzyca, guzy kości, amputacje urazowe),
  • z dysfunkcjami będącymi następstwem schorzeń onkologicznych,
  • innymi schorzeniami wymagającymi rehabilitacji stacjonarnej,
  • z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności..

Lekarz Oddziału Rehabilitacji dokonuje kwalifikacji pacjenta na podstawie skierowania i dokumentacji medycznej oraz po ocenie aktualnego stanu zdrowia.

Oddział dysponuje wysokiej jakości sprzętem medycznym w tym  m.in.: urządzeniem do laseroterapii, urządzeniem do terapii ultradźwiękowej, wanną do kąpieli wirowych kończyn górnych i dolnych, urządzeniem do elektroterapii z 13 rodzajami prądów, urządzeniem do krioterapii miejscowej, urządzeniem do diatermii krótkofalowej oraz szyną CPM.

Oddział Rehabilitacji jest oddziałem spełniającym wymagane przez Narodowy Fundusz Zdrowia standardy świadczeń usług medycznych w zakresie rehabilitacji, zarówno pod względem kwalifikacji personelu jak i bazy leczniczo-zabiegowej.

WYKAZ PROCEDUR WYKONYWANYCH W ODDZIALE REHABILITACJI