Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu poprzedzającym zawarcie umowy na świadczenie usług transportu i przechowywania zwłok oraz wykonywanie badań pośmiertnych oraz badań histopatologicznych