Zaproszenie do składania ofert dotyczące świadczenia usługi w zakresie Odbioru i transportu odpadów komunalnych zmieszanych wraz z najmem i serwisowaniem 2 szt. prasokontenerów o pojemności 10 m3 na odpad suchy, papieru, szkła, tworzyw sztucznych i odpadów biodegradowalnych w kontenerach na odpady o pojemności 240 L, i 1100 L, na warunkach określonych w umowie.

Data składania ofert: 28.07.2022r.

Zaproszenie do składania ofert