Zakup sprzętu i aparatury medycznej z przeznaczeniem na zwiększenie potencjału Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi celem diagnozowania, izolowania i leczenia chorych z podejrzeniem COVID-19