Zakup aparatury medycznej dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii