Wymiana części ogrodzenia wraz z uporządkowaniem terenu za budynkiem D