Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych