Świadczenie usług odbioru, transportu i przechowywania zwłok oraz wykonywania badań pośmiertnych oraz badań histopatologicznych