Remont Oddziału Chorób Wewnętrznych z Poddziałem Szybkiej Diagnostyki Kardiologicznej na trzecim i drugim piętrze w segmencie C wraz z dostawą i montażem wyposażenia w dwóch etapach : Etap 1 – „Modernizacja Pomieszczeń Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Szybkiej Diagnostyki Kardiologicznej w związku z leczeniem pacjentów zakażonych COVID-19” oraz Etap 2