Remont i roboty mające na celu utrzymanie obiektów, na terenie PZZOZ, w dobrym stanie w celu ich zabezpieczenia przed szybkim zużyciem lub zniszczeniem