Remont części pomieszczeń Bloku Operacyjnego w Powiatowym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej zlokalizowanego przy ul. Szpitalnej 40 w Czeladzi- etap 2