Remont części pomieszczeń Bloku Operacyjnego w Powiatowym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi, ul. Szpitalna 40