Przetarg nieograniczony pn: „Przebudowa i remont pomieszczeń Szpitala na potrzeby Oddziału Urazowo-Ortopedycznego”