Przetarg nieograniczony na dostawę leków płynów infuzyjnych oraz środków spozywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego

Znak sprawy: DZA.381.11.2019

Data składania ofert: 24.05.2019r.

Wybór oferty najkorzystniejszej

Informacja z otwarcia ofert
Wyjaśnienia i modyfikacje