Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z wykonaniem przebudowy pomieszczeń szpitala na potrzeby rozbudowy Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz wyposażeniem przebudowanych pomieszczeń