DZA.381.51.2022 – Remont pomieszczeń na drugim piętrze w segmencie B w Powiatowym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi, ul. Szpitalna 40 wraz z dostawą i montażem wyposażenia