Dostawa wyrobów medycznych: soczewek wewnątrzgałkowych, materiałów medycznych stosowanych w okulistyce oraz materiałów i akcesoriów do fakoemulsyfikacji zaćmy i witrektomii przedniej, a także materiałów i akcesoriów do witrektomii tylnej, fakoemulsyfikacji