Dostawa wyrobów medycznych do zabiegów endoskopowych.