Dostawa wyposażenia i sprzętu na potrzeby Oddziału Neurologii Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej