Dostawa wyposażenia i sprzętu medycznego dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii