Dostawa sprzętu medycznego w ramach doposażenia Oddziału Urazowo-Ortopedycznego