Dostawa materiałów opatrunkowych, pieluchomajtek dla dorosłych oraz obłożeń.