Wstrzymanie działalności Oddziału Chorób Wewnętrznych

W związku z wykryciem SARS-CoV 2 u jednej z pielęgniarek Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Szybkiej Diagnostyki Kardiologicznej, działalność ww. oddziału zostaje wstrzymana.
Decyzją Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej, 40 osób w tym pacjenci oraz pozostały personel zostali objęci kwarantanną szpitalną do dowołania.
Szpital pozostaje w kontakcie z Sanepidem i w pełni stosuje się do wszystkich procedur.
W placówce nadal udzielana jest pomoc w zakresie pediatrii i psychiatrii.