Wstrzymane przyjęcia na Oddział Chorób Wewnętrznych i ograniczenie działalności oddziału covidowego.

Wyniki testów w kierunku SARS-CoV-2 niestety potwierdziły zakażenie lekarzy oraz części personelu pielęgniarskiego Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Szybkiej Diagnostyki Kardiologicznej.

W związku z tym do odwołania zostały wstrzymane przyjęcia na internę. Pacjenci przebywający na oddziale zostali przebadani, ich wyniki okazały się ujemne.  Po zakończeniu leczenia zostaną wypisani do domu.

Od dziś, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego, w Powiatowym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej uruchomiono także oddział dla pacjentów z COVID-19, który został wydzielony z części internistycznej. Oddział ten docelowo będzie miał 55 miejsc, ale do czasu powrotu do pracy lekarzy chorób wewnętrznych funkcjonowanie oddziału covidowego zostanie ograniczone do:

– leczenia już hospitalizowanych osób z potwierdzonym zakażeniem,

– przyjęć pacjentów trafiających do szpitala na pozostałe oddziały (ginekologia, chirurgia, neurologia, ortopedia) z podejrzeniem zakażenia po potwierdzeniu u nich wyniku dodatniego,

– pomocy zakażonym pracownikom szpitala, których stan kliniczny będzie wymagał hospitalizacji.

Termin uruchomienia oddziału w pełnym zakresie uzależniony jest od powrotu pierwszych lekarzy do pracy na oddziale.