Wizyta Premiera RP Mateusza Morawieckigo

Wczoraj Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi odwiedził Premier RP Mateusz Morawiecki.

Premier zapoznał się z konsekwentnie realizowanym od 2017 r. przez obecny zarząd szpitala planem restrukturyzacji, dzięki któremu spłacono niemal całe zadłużenie placówki, a przychody zwiększyły się o 350% – do 117 mln zł.

W ciągu 5 lat na inwestycję w infrastrukturę i sprzęt wydano ok. 60 mln zł m.in. na:

  • budowę oraz powiększenie oddziału anestezjologii i intensywnej terapii;
  • remonty oddziałów: chirurgii urazowo-ortopedycznej, neurologii, dziecięcego, chorób wewnętrznych z pododdziałem szybkiej diagnostyki kardiologicznej ( w trakcie) oraz bloku operacyjnego;
  • termomodernizację budynku.

– Chcemy, aby takie szpitale jak ten w Czeladzi były naszymi wizytówkami. Takiego szpitala nie powstydziłoby się nie tylko żadne miasto w Polsce, ale sądzę, że osiągamy poziom europejski w bardzo wielu wymiarach leczenia pacjentów – powiedział premier.

Prezes Rady Ministrów odwiedził także oddział, gdzie w ramach misji medycznej Canada Ukraine Surgical Aid Program leczeni są ukraińscy żołnierze i cywile. Spotkał się z przedstawicielami Fundacji Kanada Ukraina oraz zespołem oddziału.

– Chcę gorąco podziękować personelowi polskiemu, ale także kanadyjskiemu i ukraińskiemu, który tutaj razem – ręka w rękę – pracuje nad przywróceniem szans do normalnego życia oraz ratowaniem życia bardzo wielu innych pacjentów i ich powrotem do zdrowia – podkreślił szef polskiego rządu.

Dyrekcja szpitala poinformowała Premiera także o kolejnym planie szpitala, którym jest budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z lądowiskiem dla helikopterów. Szpital jako jedyny w województwie zgłosił gotowość do rozpoczęcia budowy w 2022 r. i jej zakończenia w I półroczu 2023 r. Oddział ma być wyposażony w cały sprzęt potrzebny do diagnostyki, tj. TK, MR i RTG. W budynku (w nadbudowie SOR w związku z posadowieniem lotniska) powstaną również sale operacyjne oraz oddział.