Szpital w Czeladzi przygotowuje miejsca dla pacjentów z COVID-19

– W Powiatowym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi powstaje 55 miejsc dla pacjentów z COVID-19. Personel przypisany do opieki nad pacjentami covidowymi  będzie leczył tylko osoby z koronawirusem. Zgodnie z decyzją wojewody osoby z dodatnim wynikiem testu wymagające hospitalizacji będą przyjmowane do szpitala od 26 października  – informuje Starosta Będziński Sebastian Szaleniec.

Jak podkreśla dyrekcja szpitala, utworzenie oddziału covidowego nie wpłynie na udzielanie pozostałych świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców powiatu. Został wydzielony w ramach struktury oddziału chorób wewnętrznych, jest odizolowany od reszty szpitala i posiada osobne wejście i śluzę. Szpital zabezpieczył także szczepionki przeciw grypie dla całego zespołu interny.

– Zgodnie z wytycznymi chorzy z COVID-19 są kwalifikowani do hospitalizacji w zależności od stanu klinicznego. Nasz szpital, jako placówka II poziomu, jest wyznaczony do przyjmowania pacjentów z objawami o umiarkowanym nasileniu, takimi jak duszność, spadek saturacji czy zapalenie płuc – tłumaczy Ewa Wiązania-Gacek, kierownik Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Szybkiej Diagnostyki Kardiologicznej PZZOZ.

Spośród 55 przygotowanych miejsc 5 to łóżka respiratorowe dla osób wymagających wentylacji mechanicznej.

 – Stworzyliśmy salę intensywnego nadzoru covidowego w miejscu dotychczasowego  intensywnego nadzoru kardiologicznego, który został przeniesiony na III piętro. Dzięki temu możemy zapewnić pełne zabezpieczenie zarówno pacjentom kardiologicznym, jak i z COVID-19 – mówi
dr n. med. Dariusz Jorg, Pełnomocnik Dyrektora ds. Restrukturyzacji.

Dyrekcja podkreśla, że utworzenie miejsc covidowych nie ograniczy dostępności do innych świadczeń medycznych.

– Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej to jedyny szpital w powiecie. Dlatego wszystkie zmiany organizacyjne zostały przeprowadzone w taki sposób, aby pacjenci z innymi schorzeniami ich nie odczuli. Wszystkie nasze oddziały funkcjonują normalnie, zmniejszyła się jedynie liczba miejsc na internie – podkreśla Aldona Sylwa, Dyrektor PZZOZ.

Chorzy z COVID-19 od momentu przyjazdu do szpitala będą izolowani. Uruchomiono osobne wejście do izby przyjęć, tak, by drogi pacjentów się nie przecinały.

Decyzja wojewody oznacza, że szpital w Czeladzi będzie realizował zadania zarówno w ramach I jak i II poziomu zabezpieczenia. W ramach I poziomu w szpitalu od września funkcjonuje 25 izolatek dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia, których stan wymaga hospitalizacji. Wydzielenie kolejnych  55 miejsc dla osób już zdiagnozowanych było możliwe m.in. dzięki przeprowadzonym w placówce inwestycjom i zakupowi sprzętu przy dużym wsparciu finansowym powiatu i ze środków własnych szpitala.

– W lipcu władze Powiatu Będzińskiego przekazały szpitalowi nowy ambulans wraz z wyposażeniem medycznym. Szpital posiada także kapsuły do przewożenia pacjentów z COVID-19, co pozwala na bezpieczny transport w obrębie szpitala np. w przypadku potrzeby wykonania badań obrazowych – dodaje Wicestarosta Będziński Dariusz Waluszczyk.