Szpital w Czeladzi bazą dla Programu Pomocy Chirurgicznej Kanada-Ukraina

Ponad 30 medyków – wolontariuszy z Canada-Ukraine Foundation przyjedzie do Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi z misją medycznego wsparcia dla żołnierzy i cywilów dotkniętych konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Główny cel to objęcie specjalistyczną opieką chirurgiczną poszkodowanych w wojnie pacjentów ze złożonymi defektami pourazowymi, którzy w innym przypadku nie otrzymaliby leczenia.Pierwsi pacjenci trafią do czeladzkiego szpitala już we wrześniu. To m.in. ofiary wybuchów min i postrzałów wymagający skomplikowanych operacji rekonstrukcyjnych.„To duże przedsięwzięcie, do którego przygotowujemy się od kilku miesięcy. Rozmowy z kanadyjskimi partnerami trwały od marca. Fundacja poszukiwała na terenie Polski placówki, która będzie w stanie zabezpieczyć organizowaną przez nią misję medyczną przez co najmniej rok – mówi Dariusz Jorg, pełnomocnik dyrektora ds. restrukturyzacji PZZOZ. – Zadeklarowaliśmy wszelkie potrzebne wsparcie i zaprosiliśmy przedstawicieli fundacji, by zapoznali się z możliwościami naszego szpitala. Weryfikacja przebiegła pomyślnie, czego efektem jest podpisanie długofalowego porozumienia o współpracy.

Na potrzeby Canada Ukraine Surgical Aid Program w szpitalu utworzono dodatkowy oddział. Jego zespół będą tworzyć medycy z Kanady, Polski i Ukrainy.

Do Polski przyjadą m.in. anestezjolodzy, chirurdzy ortopedyczni, naczyniowi, specjaliści chirurgii głowy i szyi, twarzoczaszki, neurochirurdzy, specjaliści chirurgii plastycznej i leczenia oparzeń oraz pediatrzy. Lekarzy będzie wspomagać kanadyjska kadra pielęgniarek, farmaceuci, specjaliści IT, a także polsko-ukraińska kadra szpitala w Czeladzi.

„Zapewniamy m.in. lekarzy ortopedów, chirurgów, anestezjologów i internistów, którzy będą zaangażowani w cały proces leczenia od przygotowania pacjenta, poprzez realizację zabiegów aż po opiekę w okresie pooperacyjnym – wymienia lek. Ewa Wiązania-Gacek, dyrektor ds. lecznictwa PZZOZ – jest także zorganizowana pełna obsada pielęgniarska, farmaceutyczna oraz niezbędna obsługa techniczna i administracyjna.

W tym gronie znajdą się także lekarze z Ukrainy, którzy w ostatnim roku podjęli pracę w Czeladzi.

„Dla wszystkich było naturalne, że powinni stanowić część tego zespołu. Z pewnością będą dużym wsparciem dla pacjentów, także w kwestiach pozamedycznych. To osoby, które swobodnie porozumiewają się w języku ukraińskim, polskim i angielskim – mówi dr Dariusz Jorg. – Pomocą psychologiczną zajmie się również pochodząca z Ukrainy specjalistka.

Realizowany we współpracy z Powiatowym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej Program Pomocy Chirurgicznej Kanada-Ukraina (CUSAP) to odpowiedź na potrzebę zapewnienia długofalowej pomocy pacjentom z wadami pourazowymi i deformacjami. Fundacja Kanada-Ukraina od 2014 r. zrealizowała 7 misji medycznych w 4 największych miastach Ukrainy. Zespoły chirurgiczne składały się ze specjalistów ochotników z całej Kanady, w tym ze światowej sławy chirurgów urazowych i rekonstrukcyjnych, anestezjologów i pielęgniarek.