Stan podwyższonej gotowości w Powiatowym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej

Ze względu na wystąpienie na obszarze województwa śląskiego stanu zagrożenia epidemiologicznego wirusem SARS-CoV-2 Wojewoda Śląski nałożył na Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Czeladź/Będzin obowiązek pozostawania w stanie podwyższonej gotowości w celu przyjęcia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

W związku z powyższym podjęto następujące działania:

  1. OGRANICZENIE ODWIEDZIN
  • Odwiedziny pacjentów odbywają się wyłącznie w godzinach od 15.00 do 18.00.
  • Apelujemy o ograniczenie do minimum liczby osób odwiedzających.
  • Informujemy, że osoby odwiedzające przed wejściem na Oddział zostaną poddane badaniu temperatury ciała. W przypadku stanów podgorączkowych i gorączki osoby odwiedzające nie będą wpuszczane na Oddział.
  1. PACJENCI Z OBJAWAMI WSKAZUJĄCYMI NA PRAWDOPODOBIEŃSTWO ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM: gorączka, kaszel, duszność, wzmożona potliwość, osłabienie,

którzy

  • mieli kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażenie koronawirusem,
  • mieli kontakt z osobą, która przebywała na terenach, na których występuje zakażenie epidemiologiczne koronawirusem,
  • wrócili w okresie nie dłuższym niż 14 dni z terenów na których występuje zakażenie epidemiologiczne koronawirusem

ZGŁASZAJĄ SIĘ DO NAJBLIŻSZEGO SZPITALA POSIADAJĄCEGO ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH.

W sytuacji braku miejsc na oddziałach zakaźnych mogą zgłosić się do Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi na wydzieloną Izbę Przyjęć zgodnie z oznakowaniem.

Szczegółowych informacji udziela:

Powiatowy inspektor sanitarny w Dąbrowie Górniczej tel.: 795 513 569

Lub lekarz dyżurny Izby Przyjęć PZZOZ w Czeladzi tel.: 32 265 16 86 wew. 343

Szpital został zobowiązany także do:

  • dokonania oceny planowych przyjęć i zabiegów pod kątem możliwości ich przesunięcia. (Mogą wystąpić zmiany ich terminów).
  • rozważenia wypisania lub przeniesienia na inne oddziały pacjentów nie wymagających bezwzględnej hospitalizacji w oddziałach postawionych w stan podwyższonej gotowości.