PZZOZ uhonorowany tytułem Symbol Nowoczesnej Opieki Medycznej 2022

Decyzją Kapituły programu Symbol 2022 Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi uzyskał tytuł Symbol Nowoczesnej Opieki Medycznej 2022.

Symbol to ogólnopolski program, którego celem jest promowanie najlepszych w swoich branżach podmiotów. Program prowadzony jest w oparciu o ścisłą metodologię. Jest potwierdzeniem najwyższej jakości i skuteczności zarządzania oraz polityki zrównoważonego rozwoju.

Laureaci programu to firmy i instytucje, które cechują się innowacyjnością, rozumieją rolę prestiżu w budowaniu silnej pozycji w branży oraz stale przekształcają swoje środowisko za pomocą inteligentnych mechanizmów opartych na wiedzy i kompetencjach.

Kapituła doceniła wysoką jakość zarządzania i dynamiczne zmiany zachodzące w PZZOZ zarówno w sferze innowacyjnej medycyny, jak i projektów modernizacyjnych.