Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpital w Czeladzi laureatem Nagrody Burmistrza Miasta Czeladź „Pierścień Saturna 2021”!

15 października odbyła się gala wręczenia Nagród Burmistrza Miasta Czeladź „Pierścieni Saturna” – szczególnego lauru przyznawanego wybitnym osobistościom zasłużonym dla miasta i jego mieszkańców.

Jako wyraz uznania dla przeprowadzonych działań restrukturyzacyjnych oraz modernizacji Szpitala, a także zmian dokonanych w obszarze struktury i jego sposobu funkcjonowania, którego efektem jest zdecydowana poprawa jakości świadczonych usług medycznych – nagrodę otrzymali: Dyrektor PZZOZ Aldona Sylwa i Pełnomocnik Dyrektora ds. Restrukturyzacji dr n. med. Dariusz Jorg.

„Tą nagrodą chcę również podziękować Dyrekcji Szpitala i całemu personelowi za dobrą współpracę
z władzami samorządowymi Miasta Czeladź, za przychylność i życzliwość okazaną zwłaszcza podczas pandemii koronawirusa – w każdej trudnej sytuacji mogliśmy na Was liczyć. Szpital w Czeladzi szczyci się swoją historią, ale nie ominęły go problemy, jakie przyniósł ze sobą czas transformacji po 1990 r. Dzięki Waszym, jak i grona znakomitych specjalistów wysiłkom, stał się nowoczesną, godną zaufania placówką medyczną na miarę XXI wieku, nie tylko wizytówką naszego miasta, ale także powiatu będzińskiego i całego regionu Zagłębia Dąbrowskiego”- napisał uzasadniając przyznanie nagrody Burmistrz Miasta Czeladź Zbigniew Szaleniec.