Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej jednym z najlepiej zarządzanych szpitali w Polsce.

Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi został laureatem rankingu „Liderzy zarządzania. Najlepiej zarządzane szpitale publiczne według BFF Banking Group”. W kategorii szpitale z kontraktem z NFZ wyższym niż 39 mln, do 89 mln zł placówka  zajęła III miejsce w Polsce.

Szpitale były oceniane  pod kątem efektywności aktywów, rentowności sprzedaży i dynamiki kontraktu z NFZ. Parametry zostały dobrane tak, aby obrazowały efektywność zarządzania szpitalem. Zestawienie docenia jednostki publiczne, które wykazują się wysoką jakością opieki medycznej idącą w parze z efektywnością ekonomiczną.

Jak podkreśla Pełnomocnik Dyrektora ds. Restrukturyzacji dr n. med. Dariusz Jorg wyróżnienie to jest dowodem, że założony 3 lata temu przez obecny zarząd plan naprawczy przynosi wymierne efekty.

– W ciągu 3 lat poprawiliśmy wynik  finansowy o 10 mln zł: z minus 9 mln zł, na plus 550 tys. zł, przy spłacie 2,2 mln zł samych odsetek kredytów zaciągniętych przez naszych poprzedników. Przede wszystkim zwiększyliśmy też przychody Szpitala o kwotę prawie 40 mln zł – mówi.

Efektem tych zmian jest nie tylko lepszy wynik ekonomiczny, ale przede wszystkim konsekwentna poprawa jakości i dostępności świadczeń medycznych dla pacjentów.

– Łącznie na remonty i inwestycje w okresie 3 lat wydaliśmy około 20 mln zł. To w kwota, jakiej ten szpital nie wydał na rozwój przez ostatnie 12 lat. Poszerzyliśmy  zakres usług medycznych, otwierając nowe oddziały: Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz  Okulistyki. Profil udzielanych usług medycznych zwiększył się o onkologię ginekologiczną i chirurgiczną, endoprotezowanie bioder i kolan oraz o intensywny nadzór kardiologiczny w ramach oddziału wewnętrznego – wymienia Dariusz Jorg.

Nie byłoby to możliwe bez pozyskania wysoko specjalistycznej kadry medycznej. Obecnie

w szpitalu na stałe pracuje i współpracuje 4 profesorów nauk medycznych. Zatrudniono także 44 nowych specjalistów oraz akredytowano kolejne oddziały, aby móc szkolić przyszłych adeptów medycyny.

Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej liczy 13  oddziałów zlokalizowanych w placówkach w Czeladzi i Będzinie, w których rocznie hospitalizowanych jest niemal 15 tys. pacjentów.