Ponad 200 tysięcy złotych na zabezpieczenie medyczne dla szpitala w miejscowości Chmielnicki w Ukrainie.

Ponad 200 tysięcy złotych na zabezpieczenie medyczne dla szpitala w miejscowości Chmielnicki w Ukrainie zebrano podczas wspólnej zbiórki zorganizowanej przez Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Czeladzi, Uniwersytet Śląski w Katowicach i Szpital Powiatowy w Zawierciu.

Pieniądze przeznaczono na zakup wyrobów medycznych i środków pierwszej pomocy. Dziś transport wyruszył do Ukrainy.

Zbiórka to odpowiedź na apel pracowników Chmielnickiego Szpitala Miejskiego który znajduje się obecnie w szczególnie ciężkiej sytuacji. Brakuje tam podstawowych materiałów umożliwiających pracę i udzielanie pomocy.

„Szpital zabezpiecza rannych z obwodów, gdzie toczą się działania wojenne. Ma 750 łóżek, w tym 200 przeznaczonych dla ofiar wojny. Pomoc w postaci sprzętu medycznego i leków jest tam niezwykle potrzebna” – mówi dr Dariusz Jorg, Pełnomocnik Dyrektora ds. Restrukturyzacji PZZOZ w Czeladzi.

Wśród przekazanych darów znalazły się m.in. leki, cewniki, staplery, nici czy opatrunki operacyjne. Lista potrzeb jest długa, a pomoc potrzebna na już.

„Jesteśmy w stałym kontakcie z dyrektorem chmielnickiego szpitala. Materiały, które dziś wysyłamy do Ukrainy zostały zakupione zgodnie z przekazanym przez szpital zapotrzebowaniem i będą wykorzystywane głównie na bloku operacyjnym” – dodaje dr Dariusz Jorg.

„Jako lekarze nie pozostajemy obojętni, będziemy wspierać nasze koleżanki i kolegów, którzy niosą pomoc żołnierzom i ludności cywilnej w Ukrainie” – mówi lek. Ewa Wiązania-Gacek, Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa PZZOZ.

Do akcji zbiórki pieniędzy włączyli się pracownicy i studenci Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz pracownicy szpitali w Czeladzi, Będzinie i Zawierciu oraz wiele osób prywatnych, które o zbiórce dowiedziały się z mediów społecznościowych.

„Od początku wojny Rosji z Ukrainą społeczność Uniwersytetu Śląskiego na różne sposoby niesie pomoc ofiarom. Do tej pory daliśmy schronienie setkom osób, zebrano kilkaset tysięcy złotych w ramach zbiórek finansowych w tym tej prowadzonej wspólnie ze szpitalem w Czeladzi, a ponadto prowadzimy zbiórkę rzeczową, w ramach której przyjmujemy ubrania, środki czystości, a także żywność, którą następnie przekazujemy naszym studentkom i studentom z Ukrainy oraz ich rodzinom. Dziękujemy najserdeczniej za każdą okazaną pomoc! – mówi Rektor UŚ prof. Ryszard Koziołek.