Otwarcie nowej części Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz nowa karetka dla PZZOZ

Dziś (24 lipca) w szpitalu w Czeladzi została otwarta nowa część Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Tym samym liczba miejsc intensywnej terapii w szpitalu wzrosła do ośmiu. Zakupiono także  sprzęt medyczny m.in. respiratory, kardiomonitory i aparat USG.

Ta inwestycja była jednym z naszych priorytetów. Dzięki powiększeniu oddziału o kolejne łóżka możemy w pełni zabezpieczyć najcięższej chorych pacjentów z terenu powiatu  mówi Dyrektor Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Aldona Sylwa.

Na oddziale leczeni są chorzy w stanach bezpośredniego zagrożenia życia z  niewydolnością oddechową, krążeniowo-oddechową, niewydolnością wielonarządową oraz po rozległych zabiegach operacyjnych.

Mamy dwa aparaty do hemodializy,  które mogą prowadzić terapię nerkozastępczą u chorych. Jesteśmy także wyposażeni w respiratory. Pacjenci w ciężkich stanach po zabiegach inwazyjnych często potrzebują wentylacji mechanicznej, podobnie osoby po udarach – mówi kierownik OAIT lek. Aleksandra Karoń-Gutowska.

Władze Powiatu Będzińskiego zdecydowały także o zakupie dla szpitala  nowego ambulansu wraz z wyposażeniem medycznym, który dziś został przekazany lecznicy.

Ambulans pozwoli m.in. do minimum skrócić czas reakcji w przypadku pacjentów z zawałem. Będziemy w stanie zapewnić choremu transport  z obsadą lekarską i pełnym monitorowaniem od izby przyjęć aż do momentu przekazania do ośrodka kardiologii interwencyjnej w tzw. złotej godzinie. Bez  potrzeby korzystania z systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego – mówi Pełnomocnik Dyrektora  ds. Restrukturyzacji dr n. med. Dariusz Jorg.

Koszt rozbudowy oddziału i nowego ambulansu to w sumie 2 mln zł, z czego niemal milion to wsparcie przekazane przez Powiat Będziński.

Dzięki nowoczesnemu sprzętowi powiatowa lecznica staje się coraz lepiej przystosowana do potrzeb pacjentów i dynamicznego rynku medycznego. Rozbudowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii i jego doposażenie przełożą się na bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców powiatu – potrzebujący pomocy pacjenci otrzymają ją w naszym szpitalu. W czasach pandemii  niezwykle ważne jest współdziałanie i solidarność. Efektem wsparcia finansowego ze strony wchodzących w skład powiatu Miast i Gmin  jest jeszcze lepsze przygotowanie PZZOZ do przeciwdziałania skutkom COVID-19 oraz do codziennej walki o zdrowie i życie mieszkańców – podkreśla Starosta Będziński Sebastian Szaleniec.

Pomoc dla szpitala przekazały: Miasto Będzin 350 tys. zł (w tym dwa respiratory za 200 tys. zł),Czeladź – 300 tys. zł, Siewierz – 100 tys. zł, Bobrowniki – 130 tys. zł, Wojkowice – 66 tys. zł, Psary – 50 tys. zł, a Mierzęcice – 30 tys. zł. Brakującą kwotę dołożył szpital.

W otwarciu uczestniczyli zaproszeni goście:

Starosta Będziński Pan Sebastian Szaleniec,
Wicestarosta – Pan Dariusz Waluszczyk,
Pan Zbigniew Szaleniec –  Burmistrz Miasta Czeladź,
Pan Damian Dawczyński –  Zastepca Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz,
Pani Małgorzata Bednarek – Wójt Gminy Bobrowniki,
Pan Tomasz Sadłoń –  Wójt Gminy Psary,
Pan Grzegorz Podlejski – Wójt Gminy Mierzęcice,
członkowie Zarządu Powiatu:
Pani Halina Mentel, Pan Adam Szydłowski i Pan Marek Rajca,
Przewodniczący Rady Powiatu Będzińskiego – Pan Jan Powałka,
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Pani Bożena Łapaj,
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Zdrowia Publicznego – Pan Rafał Kocot,
Proboszcz Parafii św. Stanisława B.M. w Czeladzi – ks. kanonik Jarosław Wolski,
a także przedstawiciele biura poselskiego Pana Posła Rafała Adamczyka.