Sanitariusz Szpitalny – Izba Przyjęć

POWIATOWY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ POSZUKUJE kandydatów/kandydatek na stanowisko: SANITARIUSZ SZPITALNY

Miejsce pracy: Izba Przyjęć, 41-250 Czeladź, ul. Szpitalna 40,

Podległość bezpośrednia:  pielęgniarka oddziałowa Izby Przyjęć

Zakres obowiązków:

Sprawne, kompetentne i rzetelne wykonywanie powierzonych czynności.

 1. Bieżące informowanie bezpośredniego przełożonego o przebiegu wykonywanych prac i przedstawienie mu ocen i wniosków z tym związanych.
 2. Ochrona przetwarzania danych osobowych w szczególności przed:
 • nieuprawnionym dostępem,
 • nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem,
 • nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem przez nieupoważnione osoby wszelkich danych osobowych, do których pracownik ma lub miał dostęp, ze szczególnym uwzględnieniem zadań wynikających z zakresu czynności
 1. Współpraca z innymi wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Zakładu w celu realizowania jego misji.

Wymagania:

 1. Wykształcenie podstawowe
 2. Kurs kwalifikacyjny dla sanitariuszy
 3. 6- cio miesięczny staż w zawodzie
 4. Umiejętność organizacji pracy
 5. Umiejętność pracy w zespole,
 6. Samodzielność,
 7. Dyspozycyjność,

Oferujemy:

 • umowę o pracę
 • pełny etat, stała

Data składania ofert: 30.01.2022r.

Miejsce składania dokumentów:

Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, 41-250 Czeladź ul. Szpitalna 40 w godzinach: od 7:25 do 15:00, od poniedziałku do piątku lub przesłać na adres jak wyżej, bądź drogą elektroniczną na adres: sekretariat@pzzoz.bedzin.pl

Dokumenty i oświadczenia niezbędne do ubiegania się o zatrudnienie:

 • list motywacyjny
 • życiorys/C.V.
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.

prosimy o podpisanie i dołączenie klauzuli zgody i klauzuli informacyjnej dla kandydatów do pracy.